Navigatie

Actieve gebruikers:

Zoeken:

Maak of zoek een pagina:

Bekijk Filtreren

Filtreren of filtratie is het scheiden van vaste stof-deeltjes uit een vloeistof of gas. De scheiding gebeurt door het mengsel door een poreuze stof te leiden, waarop de vaste stofdeeltjes (door hun grootte) achterblijven. De poreuze stof wordt het filter genoemd. Het filter is nodig om de vaste stof tegen te houden. Het filtermedium is het materiaal dat de scheiding mogeljk maakt. Het moet permeanel zijn. Dat wil zeggen, het moet de vloeistof of het gas wel doorlaten, maar de vaste stof tegenhouden. De vaste stof die op het filter achter blijft, kan zelf ook poreus zijn en zo ook voor de filterwerking zorgen.

Doel filtratie

  • het reinigen (klaren) van vloeistoffen, zoals wijn en drinkwater
  • het reinigen van rookgassen
  • het winnen van vaste stoffen
  • het winnen van zowel vaste stof als vloeistof, zoals bier en gist